درباره مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی

پیدایش فناوری های جدید و سرعت توسعه و انتشار آنها در جهان امروز همواره موضوعی غیرقابل انکار برای سیاستگذاران حوزه های مختلف اجتماعی و دولتمردان جوامع پیشرفته و درحال پیشرفت بوده است. مطالعه و برنامه ریزی در بکارگیری فناوری­های نوین از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران اسلامی نیز همواره با نگرشی مبتنی بر "همگامی با دنیا" مطرح بوده است.

 

login