دسترسی به منابع علمی و بانک های اطلاعاتی ویژه اساتید و دانشجویان

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه دسترسی به بانک های اطلاعاتی و منابع علمی را برای دانشجویان و اساتید محترم از هر مکانی خارج از شبکه دانشگاه امکان پذیر نموده است.جهت استفاده برروی دریافت کانکشن کلیک نمایید.

توجه : کلیه دانشجویان و اساتید محترم می توانند یک روش از موارد  زیر جهت دسترسی به بانک اطلاعاتی و منابع علمی دانشگاه انتخاب کرده و طبق فایل های راهنما مراحل را انجام دهند.

 
1-  ابتدا فایل کانکشن سامانه را دریافت کرده و سپس فایل راهنمای اتصال به کانکشن را جهت چگونگی اتصال مشاهده نمایید.

دریافت کانکشن سامانه                           دریافت راهنمای اتصال به کانکشن

2- در صورتی که کانکشن را دانلود نکرده اید می توانید از فایل راهنمای ساخت کانکشن سامانه جهت کلیه تنظیمات استفاده نمایید.

دریافت راهنمای ساخت کانکشن سامانه