• تنظیمات outlook

 


راهنمای تنظیمات ایمیل دانشگاه بر روی Outlook :


 

 

 

 

 

همانند شکل تنظیمات را انجام دهید و  Next کنید.
هم اکنون تنظیمات بر روی نرم افزار  Outlook انجام شده و قادر خواهید بود ایمیل های دانشگاهی خود را به کمک نرم افزار         Outlook  مدیریت کنید. در صورت بروز مشکل یک بار دیگر مراحل را به دقت طی کنید و یا با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه تماس بگیرید.