• کارشناسان دانشکده ها

اسامی کارشناسان فناوری اطلاعات در دانشکده ها، مراکز و معاونت ها

نام و نام خانوادگی    محل خدمت   شماره تماس
یوسف رضا احمدی    دانشکده مدیریت و حسابداری    48392881 
مژگان قویدل  پردیس تربیت بدنی  48394166 
  مرکز آموزش فارسی زبانان  88962315
رقیه صمدی صوفی دانشکده ارتباطات  48392500
مسعود صدیقی دانشکده ادبیات 886835757 
مهرداد بیک دانشکده ادبیات 886835757 
امیر محمد تقی نژاد خوابگاه های دانشجویی  88804068
رضا جلیلوند مرکز آموزشهای آزاد  ۸۸۸۷۳۱۱۸
حجت الله سعیدی معاونت دانشجویی 48392828 
پدارم کریمی دانشکده اقتصاد 88725400 
دانشکده روانشناسی ۴۸۳۹۳۱۵۶ 
زهره نیک مراد موسسه آموزش عالی بیمه اکو ۸۸۷۲۵۲۱۴ 
دانشکده حقوق 48392386 
احسان هاشمیان دانشکده علوم اجتماعی ۲۲۲۲۳۰۰۱  
مصطفی پورساعی دانشکده علوم ریاضی و رایانه ۸۸۷۲۵۴۰۰