• تماس با مرکز فناوری

تماس با مرکز

 

نشانی :
  انتهای همت غرب - دهکده المپیک - میدان دهکده - دانشگاه علامه طباطبائی - ساختمان مرکزی 
کدپستی :1489684511
 
مسئول دفتر : جناب آقای مظفری
تلفن : 48392605 - 48392606 - 35-44737533
فکس : 44737536
پست الکترونیکی : ict@atu.ac.ir