• سایت خواهرانسایت دانشجویی خواهران

سایت دانشجویی خواهران واقع در ساختمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارای 40 کامپیوتر همراه با LCD با مشخصات زیر، آماده ارائه خدمات به کلیه دانشجویان در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

Processor: Inte(R) Core i3

OS: windows 7