فیلم های زیر نیز در کانال تلگرام مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار داده شده است

اولین ورود به ایمیل دانشگاهی

ما را در تلگرام دنبال کنید

 

احراز هویت

ما را در تلگرام دنبال کنید

 

تنظیمات ایمیل

ما را در تلگرام دنبال کنید

 

دیگر امکانات ایمیل

ما را در تلگرام دنبال کنید