• راهنما-قفل و بازکردن دسترسی به پست الکترونیکی

قفل دسترسی پست الکترونیکی


کاربر گرامی شما می توانید با ارسال یک پیامک با متن L به شماره 5000206630 صفحه ایمیل کاربری خود را قفل نمائید ، در این حالت اگر کسی نام کاربری و رمز عبور شما را داشته باشد قادر به ورود به سامانه پست الکترونیکی شما نمی باشد . فقط در صورتی امکان ورود به سامانه برای شما فراهم می گردد که یک پیامک با متن U به شماره 5000206630 ارسال کنید. برای انجام مراحل بالا مطابق زیر عمل کنید .