• کارشناس دانشکده ها

کارشناسان فناوری معاونت ها و دانشکده ها

امیرمحمد تقی نژاد

معاونت فرهنگی و اجتماعی

021-۸۸۸۹۳۴۳۰

taghinezhad@atu.ac.ir

نوید بخشی وند

معاونت دانشجویی

021-۸۸۷۰۹۴۱۹

bakhshivand@ atu.ac.ir

خانم نیک مراد

بیمه اکو

021-۸۸۷۲۶۷۵۵

ecoi@ atu.ac.ir

محسن افشاری فر

تربیت بدنی و علوم ورزشی

021-۴۴۱۱۸۶۳۶

afsharifar@atu.ac.ir

پدرام کریمی

اقتصاد

021-۸۸۷۲۵۴۰۰

pk_statistics@yahoo.com

یوسف رضا احمدی

مدیریت و حسابداری

021-۴۸۳۹۲۸۸۱

y.ahmadi@atu.ac.ir

مصطفی پورساعی

علوم اجتماعی

021-۲۲۲۶۰۰۶۳

m.poursaei@gmail.com

خانم مصطفوی

علوم اجتماعی

021-22260060

anahita.mostafavi@atu.ac.ir

رضا جلیلوند

پردیس

021-۸۸۷۷۰۰۱۱

rjalilvand@yahoo.com

حجت الله سعیدی

علوم ارتباطات

021-۴۸۳۹۲۸۲۸

saeedi@atu.ac.ir

احسان هاشمیان

علوم ارتباطات

021-۴۸۳۹۲۵۰۰

hashemian@atu.ac.ir

خانم قویدل

حقوق و علوم سیاسی

021-۴۸۳۹۲۳۸۶

m.ghavidel@ atu.ac.ir

مهرداد بیک

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

021-۸۸۶۹۲۳۴۵-۲۰2

mehrdadbaik@yahoo.com

سیروس ندرلو

روانشناسی و علوم تربیتی

021-۴۸۳۹۳۱۵۶

naderloo@atu.ac.ir

خانم کتیرایی

روانشناسی و علوم تربیتی

021-48393155

katiraei@atu.ac.ir

مسعود صدیقی

ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

021-۸۸۶۹۲۳۴۵-۲۰۴

masoud_seddighi@yahoo.com