• ایمیل
  • دسترسی به پست الکترونیکی
دانشجویان محترم ورودی جدید سال تحصیلی 96-97

برای دریافت پست الکترونیکی دانشگاه با فرمت YourName@atu.ac.ir فرم ثبت نام زیر را تکمیل فرمایید.

  نکته :   نام کاربری = شماره دانشجویی    و   رمز عبور = کدملی 10 رقمی   می باشد.فرم ثبت نام پست الکترونیکی
برای دانشجویان ورودی جدید